Velkommen til PlusLaw
PDF Print E-mail

PlusLaw Advokatanpartsselskab er en lille dynamisk advokatvirksomhed i det nordlige København.

Hos PlusLaw er der en uformel og humoristisk omgangstone. Men trods den venskabelige atmosfære i vort kontors hyggelige og hjemlige omgivelser, tager vi dig og dine sager alvorligt.

Vi leverer juridiske løsninger til privatpersoner og erhvervsklienter og små såvel som større virksomheder og organisationer.

 

Advokat Thjelle Ehrenskjöld er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og han er en del af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet er ansvarsforsikret og der er stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i HDI-Gerling, Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø.

Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Skulle vi mod forventning blive uenige om honorar, sagsbehandlingen eller andet, og vi ikke i mindelighed kan finde en løsning, kan tvisten afgøres af Advokatnævnet, Kronprinssegade 28, 1306 København V, tlf. 33969798  - www.advokatsamfundet.dk - e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .